dr Ewa Bres-Niewada

Jestem ekspertem w leczeniu kamicy nerkowej z wykorzystaniem wszystkich najnowocześniejszych metod endoskopowych (URS, RIRS, PCNL, ECIRS). Zajmuję się także diagnostyką i leczeniem innych chorób urologicznych: guzów nerek, guzów pęcherza, chorób gruczołu krokowego, wodonercza, nietrzymania moczu. W leczeniu operacyjnym stawiam na metody minimalnie inwazyjne czyli laparoskopię i endoskopię. Pacjentom oferuję leczenie zabiegowe w kierowanym przeze mnie od września 2018 roku Oddziale Urologicznym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie, gdzie dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem endoskopowym i laparoskopowym.

Jestem specjalistą urologiem z europejskim tytułem Fellow of European Board of Urology, który posiadam od 2010 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w 2010 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Klinice Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracowałam w latach 2003-2018 oraz na licznych stażach i kursach w kraju i za granicą.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU), Sekcji Endourologii i ESWL PTU, European Association of Urology (EAU) oraz European Association of Urology Section of Urolithiasis (EULIS).

Od 2013 roku jestem członkiem Zarządu i Sekretarzem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Aktywnie uczestniczę w polskich i międzynarodowych konferencjach urologicznych dzieląc się moim doświadczeniem i stale poszerzając moja wiedzę. Jestem autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz kilku rozdziałów do podręczników.

Od 2013r. jestem edytorem sekcji dotyczącej kamicy nerkowej międzynarodowego czasopisma Central European Journal of Urology.