dr Dorota Kwapisz

Specjalista onkologii klinicznej i immunologii klinicznej. Specjalizację z onkologii klinicznej ukończyła w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Zdała także europejski egzamin z onkologii klinicznej.

Odbyła liczne staże i kursy zagraniczne w U.S.A oraz Europie m.in. w The Royal Marsden NHS Foundation Trust w Londynie. Laureatka licznych nagród za publikacje naukowe oraz zdobywczyni stypendiów w Polsce i zagranicą. Obecnie pełni funkcję ambasadora Europejskiej Szkoły Onkologicznej  w Polsce.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe dotyczą immunoonkologii.

Konsultacje w zakresie:

- rak piersi

- rak płuca

- immunoterapia i leczenie celowane

- onkologiczne badania kliniczne