dr hab. n. med. Katarzyna Górska

specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

Na co dzień pracuję w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM ul. Banacha 1a, Warszawa

Łączę obowiązki lekarza klinicysty, nauczyciela akademickiego oraz naukowca.

Szczególne pola zainteresowań:

  • choroby obturacyjne: astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – jestem autorką podręczników dla lekarzy oraz studentów oraz poradników dla chorych. Wykonuję badanie spirometryczne, jeśli jest to wskazane również z próbą rozkurczową.

  • choroby śródmiąższowe płuc – w tym przede wszystkim idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) oraz sarkoidoza. Jestem koordynatorką realizowanego w Klinice programu lekowego NFZ leczenie idiopatycznego włóknienia płuc.

  • Ponad to: interpretacja badań obrazowych płuc oraz pneumonologia interwencyjna, m.in. diagnostyka guzków/ guzów płuca, chorób śródmiąższowych płuc