dr hab. n. med. Katarzyna Górska

Specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
W 2008 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

Adiunkt w Katedrze i Klice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Aktywny członek Towarzystwa Chorób Płuc (członek Zarządu) oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS).

W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem i leczeniem chorób układu oddechowego. Łączy obowiązki lekarza klinicysty, nauczyciela akademickiego oraz naukowca. Prowadzi wykłady oraz warsztaty z zakresu diagnostyki i leczenia chorób śródmiąższowych płuc, spirometrii, bronchoskopii dla lekarzy różnych specjalności. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, oraz podręczników dla studentów i lekarzy.

Na co dzień pracuję w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii UCK WUM ul. Banacha 1a, Warszawa.


Szczególne pola zainteresowań:

• choroby obturacyjne: astma (w tym astma ciężka i źle kontrolowana) i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rozstrzenia oskrzeli – jestem autorką podręczników dla lekarzy oraz studentów oraz poradników dla chorych.

choroby śródmiąższowe płuc – w tym przede wszystkim idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) i inne choroby śródmiąższowe przebiegające z postępującym włóknieniem oraz sarkoidoza. Jestem koordynatorką realizowanego w Klinice programu lekowego NFZ leczenie idiopatycznego włóknienia płuc i innych chorób śródmiąższowych przebiegających z postępującym włóknieniem.
• Ponad to: interpretacja badań obrazowych płuc oraz pneumonologia interwencyjna, m.in. diagnostyka guzków/ guzów płuca, chorób śródmiąższowych płuc, gruźlica, mykobakteriozy.