dr n. med. Floriańczyk Tomasz

Specjalista kardiologii dziecięcej i pediatrii ogólnej.
Kwalifikacja dzieci i młodzieży do uprawiania sportu – certyfikat PTMS
W codziennej praktyce zawodowej udziela konsultacji w zakresie kardiologii dziecięcej
oraz wykonuje badania echokardiograficzne. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wrodzonych wad serca,
zaburzeń rytmu serca, chorób zapalnych układu krążenia, omdleń oraz nadciśnienia tętniczego.
Wykształcenie:
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie II Wydział Lekarski.
Tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – 1.04.2008.
Tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii dziecięcej – październik 2011
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej  uprawniający do kwalifikacji dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.
 
Dorobek Naukowy:
14.06.2006 – Stopień doktora nauk medycznych za rozprawę” Ocena ciśnienia tętniczego i czynności lewej komory serca u dzieci po operacyjnej korekcji zwężenia cieśni aorty”
Liczne publikacje i doniesienia na konferencjach i kongresach naukowych, między innymi:
• Floriańczyk T, Werner B. Assessment of left ventricular diastolic function in children after succesful repair of aortic coarctation Clin Res Cardiol.
• Floriańczyk T, Werner B. Assessment of left ventricular  systolic function using tissue Doppler imaging in children after succesful repair of aortic coarctation Clin Physiol Funct Imaging.
 
Dodatkowa aktywność zawodowa: 
Uczestnictwo w badaniach i próbach lekowych:
• Zastosowanie antagonstów angiotensyny II w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży;
• Clopidogrel w leczeniu noworodków i niemowląt z wrodzonymi, siniczymi wadami serca po paliatywnych zespoleniach systemowo-płucnych (CLARINET);
• Zastosowanie Sildenafilu i Bosentanu w leczeniu dzieci z nadciśnieniem.
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
• Stowarzyszenie Europejskich Kardiologów Dziecięcych (AEPC)
• Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
• Polskie Towarzystwo Pediatryczne
• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: 2016-2021 członek zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK