dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz 

Specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie od 2012 roku kieruje Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Od 2015 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dla województwa mazowieckiego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Neurorehabilitacji oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Jest autorką i współautorką publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym oraz licznych doniesień zjazdowych. Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu, leczenia żywieniowego w udarze mózgu oraz leczenia toksyną botulinową spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w tym udar mózgu, rehabilitacja neurologiczna, leczenie żywieniowe oraz zastosowanie toksyny botulinowej w schorzeniach neurologicznych tj. leczenie migreny, spastyczności oraz dystonii.