dr n. med. Szczepan Iwański

Dr n. med. Szczepan Iwański, neuropsycholog

Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie w roku 2005. W latach 2010-2014 realizował program szkolenia specjalistycznego w psychologii klinicznej, organizowanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, uzyskując tytuł psychologa klinicznego – neuropsychologa. W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, analizując w badaniach system uwagi u osób z chorobą Wilsona.

Doświadczenie kliniczne zdobywa pracując od 2005 r. w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi ocenę i terapię neuropsychologiczną u osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu oraz angażuje się w działalność edukacyjną (wykłady, funkcja kierownika specjalizacji dla psychologów podczas szkolenia specjalizacyjnego) i naukową, skupiając się na ocenie skuteczności różnych form terapii neuropsychologicznej.

Zainteresowania zawodowe skupiają się na ocenie i terapii zaburzeń uwagi w konsekwencji uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej etiologii, łączeniu terapii neuropsychologicznej z metodami neuromodulacji (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i elektryczna) oraz stosowania metod komputerowych w terapii neuropsychologicznej.