dr Sebastian Winiarski

Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Oddziale Torakochirurgii PIM MSWiA w Warszawie.
Dr Sebastian Winiarski zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów (rak płuca, rak przełyku, guzy śródpiersia i opłucnej) oraz innych jednostek chorobowych klatki piersiowej i płuc. Wykonuje zabiegi endoskopowe: bronchoskopii, EBUS, EUS, cryo-biopsji płuc, protezowania przełyku oraz biopsji transtorakalnych pod kontrolą USG.
Dr Winiarski wykonuje radykalne zabiegi operacyjne (segmentektomia, lobektomia, resekcja brzeżna) metodami małoinwazyjnymi (wideotorakoskopia, VATS).