dr n. med i n. o zdr. Stanisław Szlufik

Specjalista neurolog, klinicysta z doświadczeniem w pracy z pacjentami w warunkach szpitalnych oraz w poradniach specjalistycznych. Pracuje w Klinice Neurologii zajmującej się kwalifikacją pacjentów do terapii zaawansowanych w chorobie Parkinsona (terapie infuzyjne, leczenie operacyjne).
Jako naukowiec kończy rozprawę doktorską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, której tematem przewodnim jest zastosowanie metod operacyjnych w leczeniu choroby Parkinsona. Na co dzień łączy pracę klinicysty i naukowca – najczęstszymi tematami prac badawczych są choroby neurodegeneracyjne i inne zaburzenia ruchowe w tym choroba Parkinsona i inne zespoły parkinsonowskie, dystonie.
Jego pasją jest monitorowanie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (głównie choroba Parkinsona) po głębokiej stymulacji mózgu (programowanie systemów DBS Medtronic, St Jude Medical, Boston Scientific).
Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z toksyną botulinową u chorych ze schorzeniami neurologicznymi: migrena przewlekła, dystonia szyjna, kurcz powiek, połowiczy kurcz twarzy, dystonia twarzy, dystonia krtaniowa, ślinotok, bruksizm, dystonie segmentalne, mózgowe porażenie dziecięce, spastyczność poudarowa i inne rodzaje spastyczności (stwardnienie rozsiane, pourazowa).
Bierze czynny udział w pracy towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych - Prezes Zarządu Sekcji Młodych Neurologów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Członek Zarządu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, Członek European Academy of Neurology, Członek International Parkinson and Movement Disorder Society.

Szczególne zainteresowania kliniczne:

 • choroba Parkinsona
 • choroba Alzheimera
 • drżenie samoistne
 • dystonie
 • choroba Huntingtona
 • przemijający atak niedokrwienny (TIA)
 • udar mózgu
 • stan poudarowy
 • bóle kręgosłupa
 • dyskopatia
 • guzy mózgu
 • padaczka
 • zaburzenia czynnościowe

Znajomość języków

 • angielski
 • niemiecki