dr Katarzyna Bąbik-Bronić

Psycholog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA), licencjonowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB oraz członek Association for Behavior Analysis International (ABAI). W roku 2009 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki oraz studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania. Odbyła staż w Kennedy Krieger Institute (KKI) w Baltimore, USA. Po ukończeniu stażu pracowała jako Clinical Specialist na oddziale the Neurobehavioral Unit oraz na the Pedatric Feeding Unit w KKI. W 2014 roku rozpoczęła interdyscyplinarne studia doktoranckie z psychologii.  Założycielka Behavior, członek interdyscyplinarnego zespołu Szpitala Pediatrycznego WUM, wykładowca Uniwersytetu SWPS.