mgr Aleksandra Karwowska

Aleksandra Karwowska Logopeda, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji logopedycznej.

Certyfikowany diagnosta ADOS-2, pedagog specjalny, wykładowca akademicki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała przez lata pracy w ośrodkach diagnostyczno-terapeutycznych oraz placówkach medycznych. Jest współautorką książki „GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Atykulatorów”, a także licznych artykułów poświęconych profilaktyce, terapii logopedycznej oraz wczesnej interwencji. Uczestniczyła w adaptacji i walidacji polskich wersji narzędzi do diagnozowania zaburzenia ze spektrum autyzmu: ADOS-2 i ADI-R. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami jako wykładowca akademicki.

Mgr Aleksandra Karwowska zajmuje się:

- pacjentami z zaburzeniami komunikacji o różnej etiologii,

- zaburzeniem ze spektrum autyzmu,

- pacjentami z zaburzeniami artykulacji,

- opóźnionym rozwojem mowy,

- wczesną interwencją logopedyczną,

- wspomaganiem rozwoju dziecka z grupy ryzyka okołoporodowego,

- oceną wędzidełka języka.

Wybrane kursy i szkolenia:

- Szkolenie ADOS-2 i ADI-R

w ramach projektu naukowego realizowanego przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego    pt. Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego

- Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R)

- Szkolenie „Stosowanie Profilu Psychoedaukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”

- Szkolenie podstawowe z zakresu programu rozwoju komunikacji MAKATON

- Szkolenie całościowe zaburzenia rozwoju – ich przyczyny i diagnostyka oraz obserwacja, ocena i planowanie terapii

- Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT-Bobath

- Kurs fizjoterapia w neonatologii

Wybrane publikacje:

- Karwowska A. (2020): Terapia logopedyczna dziecka z ASD z nadwrażliwością lub podwrażliwością dotykową obszaru orofacjalnego, w:  Kwasiborska-Dudek J., Emiluta-Rozya D. (red.) Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD), Wyd.APS, Harmonia Universalis, s. 349-360

- Karwowska A. (2020):  Wykorzystanie gestów obrazujących ruchy artykulatorów ©GORA w terapii logopedycznej dziecka z ASD, w:  Kwasiborska-Dudek J., Emiluta-Rozya D. (red.) Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD), Wyd.APS, Harmonia Universalis, s. 393-404

- Lorens G., Karwowska A., Więcek-Poborczyk I. (2017): ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów (monografia współautorska), Harmonia Universalis, Gdańsk

- Lorens G., Karwowska A. (2017): ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, w: Pluta-Wojciechowska D., Sambor B. (red.) LOGOPEDIA XX wieku, Współczesne tendencje w logopedii, Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 375-386

- Lorens G., Karwowska A. (2017): Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej, w: Myszka A., Bieńkowska K. (red.) Głos – Język – Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne osób z problemami komunikacyjnymi, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 107-116

Wybrane konferencje:

- Bieńkowska K. I., Jedlińska A., Karwowska A. : Współpraca zespołu w procesie kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego, 2019, XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar? 2019,

- Więcek-Poborczyk I., Lorens G., Karwowska A. : GORA (Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów) – metoda wspomagająca terapię logopedyczną, 2019, VIII Rzeszowska Sesja Logopedyczna „Kiedy język giętki nie umie powiedziec tego, co pomysli głowa” – metody alternatywnej komunikacji w terapii logopedycznej 2019

- Lorens G., Więcek-Poborczyk I., Karwowska A. : Gesty GORA© – metoda wspomagająca terapię logopedyczną, 2017, Akademia Pedagogiki Specjalnej , XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia – tradycja i perspektywy rozwoju 2017

- Karwowska A., Lorens G. : Fenomen Dotyku we Wczesnej Interwencji Logopedycznej, 2016, V Rzeszowska Sesja Logopedyczna 2016