mgr Aleksandra Zielińska-Michalak

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog
Studia magisterskie z psychologii ze specjalnością neuropsychologia kliniczna ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim (2012).
Odbyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne ze ścieżką szczegółową neuropsychologia kliniczna, zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty psychologii klinicznej (2020). Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej,w tym diagnozy i postępowania terapeutycznego w chorobach
takich jak udary, urazy czaszkowo-mózgowe, choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i in.).
Doświadczenie kliniczne zdobywała od 2013 r., pracując na oddziałach neurologii i rehabilitacji neurologicznej, m. in. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim,
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie, a od 2016 r. w zespole neuropsychologów II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Brała udział w licznych konferencjach naukowych z zakresu neurologii, psychiatrii, psychologii i neuropsychologii, a także w projektach badawczych zakończonych publikacjami.

Zajmuje się:
- diagnozą i terapią zaburzeń funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia, funkcji wykonawczych i wzrokowo-przestrzennych) u osób dorosłych,
- diagnozą i terapią afazji,
- diagnostyką różnicową zespołów otępiennych,
- neuropsychologiczną kwalifikacją do zabiegów DBS w chorobie Parkinsona.