mgr Aleksandra Zielińska-Michalak

Studia magisterskie z psychologii ze specjalnością neuropsychologia kliniczna ukończyła

na Uniwersytecie Warszawskim (2012). Odbyła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne ze ścieżką

szczegółową neuropsychologia kliniczna, zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty psychologii klinicznej (2020).

Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej, w tym diagnozy i

postępowania terapeutycznego w chorobach takich jak udary, urazy czaszkowo-mózgowe,

choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i in.).

Doświadczenie kliniczne zdobywała od 2013 r., pracując na oddziałach neurologii i rehabilitacji neurologicznej

m. in. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie,

a od 2016 r. w zespole neuropsychologów II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Brała udział w licznych konferencjach naukowych z zakresu neurologii, psychologii i neuropsychologii, a także w projektach badawczych zakończonych publikacjami.