dr n. med. Dorota Kopacz

specjalista okulistyki

Adiunkt Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, działającej na bazie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) oraz Cornea Society.

  • diagnostyka i leczenie zachowawcze schorzeń narządu wzroku
  • chirurgia zaćmy, jaskry