.

dr Maciej Bujko

Specjalista neurochirurgii.

Specjalizuje się w chirurgii guzów mózgu, podstawy czaszki, operacyjnym i wewnątrznaczyniowym leczeniu malformacji naczyniowych mózgu (tętniaki, naczyniaki). Ponadto zajmuje się  chirurgią kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Operacje wykonuje zarówno u osób dorosłych jak i dzieci.

Obecnie pracuje w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie jako neurochirurg dziecięcy oraz w Szpitalu Praskim im. Przemienienia Pańskiego w Warszawie jako neurochirurg dorosłych.

Szkolenie specjalizacyjne uzyskał w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz  w Klinice Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Wykładowca kursów specjalizacyjnych i doskonalących dla lekarzy, studentów i fizjoterapeutów. Ukończył zdanym egzaminem prestiżowy europejski kurs EANS. Wiedzę i umiejętności zdobywał na kursach, szkoleniach krajowych i zagranicznych.

EPIDURALNE BLOKADY PRZECIW – BÓLOWE KRĘGOSŁUPA

Epiduralne blokady przeciw bólowe kręgosłupa są powszechną metodą leczenia wielu form bólu kręgosłupa i tzw.bólów korzeniowych kończyn dolnych(potocznie zwane rwą kulszową, rwą udową).  Są one stosowane od 1952 i nadal są integralną częścią nie-chirurgicznego leczenia rwy kulszowej i bólów kręgosłupa. Celem iniekcji jest zmniejszenie lub wyeliminowanie bólu, a zastosowanie w połączeniu z kompleksową rehabilitacją przynosi największe korzyści dla pacjenta. Blokada polega na wstrzyknięciu sterydu w połączeniu z lekiem miejscowo znieczulającym do przestrzeni nadtwardówkowej kanału kręgowego kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowym.  Wskazaniami do epiduralnej blokady przeciw bólowej kręgosłupa są zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa powodujące  ostre lub przewlekłe bóle krzyża i / lub ból nogi (rwa kulszowa):

  • dyskopatia lędźwiowa (przepuklina, wypuklina, pęknięcie krążka międzykręgowego)
  • zwężenie kanału kręgowego (stenoza)
  • złamania kompresyjne w kręgu
  • torbiele okołostawowe kręgosłupa

Przeciwskazaniem  do blokady jest uczulenie na sterydy lub środek miejscowo znieczulający, zaburzenia krzepnięcia krwi, czynna infekcja.

Efekt przeciwbólowy jest czasowy, a  aktualne badania wskazują, że blokady lędźwiowe są skuteczne u ponad 80% chorych z długotrwałym zespołem bólowym kręgosłupa i rwą kulszową na tle dyskopatii  lędźwiowej. W przypadku stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym  u ponad 75% pacjentów nastąpiła więcej niż 50% redukcja bólu po roku od zastrzyku, jak również wzrósł czas trwania spaceru i tolerancji długotrwałego stania.

Kwalifikacje do blokady epiduralnej odbywają się w trakcie konsultacji neurochirurgicznej. Wymagany jest aktualny rezonans magnetyczny kręgosłupa odcinka L-S (nie starszy niż 6 miesięcy) oraz aktualne badanie morfologii
i koagulogramu krwi (APTT, czas protrombinowy, INR, fibrynogen – nie starszy niż 1 miesiąc).