lek. Kamila Bojakowska

Kamila Bojakowska jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Ukończyła specjalizację w zakresie neurologii. Posiada 14 letnie doświadczenie pracy w zawodzie lekarza.
Jako lekarz, stale podnosi swoje zawodowe umiejętności i kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach
oraz szkoleniach o tematyce neurologicznej, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Kamila Bojakowska posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując w Warszawie
oraz Krakowie (m. in. I Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Neurologii w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie, a także w Klinice Neurologii Szpitala MSWiA oraz Poradni Pozapiramidowej
Kliniki Neurologii w Szpitalu MSWiA).
Lekarz w sposób szczególny interesuje się zagadnieniami dotyczącymi zaburzeń ruchowych, które towarzyszą
pacjentom w przebiegu chorób układu pozapiramidowych, jak np. choroba Parkinsona, dystonia. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Kamila Bojakowska leczy również Pacjentów z bólami głowy, w tym migrenowymi bólami głowy, leczy
migrenę przewlekłą min toksyną botulinową
Lekarz zajmuje się:
  • diagnostyką i leczeniem chorób neurologicznych,
  • różnicowaniem chorób pozapiramidowych oraz leczeniem ich,
  • leczeniem migreny i dystonii przy pomocy toksyny botulinowej, w kręczu karku podaje toksynę botulinową pod kontrolą USG