Dr hab. n. med. Andrea Horvath

pediatra, gastroenterolog

Umiejętności merytoryczne i praktyczne doskonaliła w Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi Zespół Żywieniowy Kliniki Pediatrii. Wiedzę stale pogłębia na licznych międzynarodowych kursach i szkoleniach. Jest współautorem licznych polskich wytycznych i publikacji dot. żywienia dzieci i alergii pokarmowych. Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Żywienia Dzieci oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Przewodnicząca Sekcji Alergii Pokarmowej PTGHiŻDz.

Współpraca w zakresie terapii behawioralnej żywienia dzieci z mgr Katarzyną Bąbik

Materiały dla rodziców pacjentów: trening_instrukcjaDzienniczek