Geriatra

Geriatria, czyli medycyna wieku podeszłego zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i prewencją chorób występujących
w starszym wieku. Za granicę wieku podeszłego przyjmuje się najczęściej 65 lat. U osób w starszym wieku często współistnieje wiele chorób, a ich objawy mogą być niecharakterystyczne i nakładać się na siebie. Główną zasadą geriatrii jest nie przypisywanie objawów samemu wiekowi i szukanie przyczyn pogorszenia stanu zdrowia w starości oraz racjonalne leczenie.
Ważne znaczenie ma tzw. Całościowa Ocena Geriatryczna, która uwzględnia stan somatyczny, stan psychiczny, stan odżywienia oraz stan sprawności i samodzielności osoby starszej. Umożliwia to najskuteczniejsze zaplanowanie leczenia
i rehabilitacji pacjenta oraz zapobieganiu przyjmowaniu zbyt wielu leków.

Najczęstszymi problemami, z którymi zgłaszają się pacjenci do geriatry są: zaburzenia pamięci, pogorszenie ogólnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej czy współistnienie wielu chorób leczonych przez różnych specjalistów.

 

 

dr n. med. Katarzyna Broczek            

geriatra, lekarz chorób wewnętrznych             więcej