Neurologia jest specjalnością medyczną, której celem jest rozpoznanie i leczenie schorzeń układu nerwowego – a więc mózgowia,  rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Układ ten jest najważniejszym w organizmie, ponieważ steruje pracą wszystkich innych narządów. Oznacza to, że lekarze tej specjalności zmagają się z szeregiem różnorodnych chorób, często o odmiennym podłożu i przebiegu, jak:

  • choroby naczyń mózgowych (tętniaki, udary, TIA)
  • zakażenia (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu )
  • nowotwory (oponiaki, glejaki)
  • choroby demielinizacyjne (SM, zespół Guillaina-Barrégo)
  • zespoły otępienne (choroba Alzheimera)
  • miopatie (dystrofia mięśniowa Duchenne’a)
  • porażenia nerwów ( np. twarzowego czy promieniowego)
  • padaczka, migrena
  • choroba Parkinsona
  • choroby rdzenia kręgowego

W swojej praktyce neurolodzy często korzystają ze współpracy z neurochirurgami, a nawet psychiatrami. Możliwości diagnostyczne schorzeń układu nerwowego są szerokie. Od badań obrazowych nieinwazyjnych i inwazyjnych (RTG, CT, MRI, USG tętnic, angiografia) przez laboratoryjne (badanie płynu mózgowo- rdzeniowego), czynnościowe (EEG i EMG), a nawet PET czy badania genetyczne.

.

dr hab. n. med. Adam Kobayashi

godz. przyjęć: poniedziałki 17:00 – 21:00                         więcej

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

godz. przyjęć:                                                                     więcej

dr Wojciech Niemirowski

godz. przyjęć: poniedziałki 15:30 – 16:30                          więcej  

dr n. med i n. o zdr. Stanisław Szlufik

godz. przyjęć: soboty 10:00 – 12:00                                   więcej

 

.

inne nasze usługi dla pacjentów z podobnymi schorzeniami

rehabilitacja osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

rehabilitacja w chorobach narządu ruchu

rehabilitacja w wodzie