.

dr Krzysztof Kądziołka

Specjalista neurochirurg.

Specjalizuje się w leczeniu patologii naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego. Posiada bardzo bogate doświadczenie w rozmaitych technikach wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków, naczyniaków i przetok tętniczo – żylnych w zakresie mózgowia oraz rdzenia kręgowego.

Po ukończeniu specjalizacji z Neurochirurgii i odbyciu szkolenia w Szpitalu Fundacji Rothschilda w Paryżu, pracował przez dwa lata w Clinica Universitaria w Pampelunie w Hiszpanii. Po uzyskaniu dyplomu Neuroradiologa Zabiegowego na Uniwersytecie Pierre et Marie Curie w Paryżu, w latach 2008-2014 pelnił funkcje starszego konsultanta Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego CHU Reims we Francji.

Obecnie współpracuje z Kliniką Neurochirurgii CMKP w Warszawie, Oddziałami Neurochirurgii Szpitala Zachodniego oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie leczenia patologii naczynowych dorosłych a z Kliniką Neurochirurgii IP-CZD w zakresie leczenia wad naczyniowych u dzieci.

Autor licznych szkoleń, prezentacji i publikacji, dotyczących zastosowania nowatorskich technik wewnątrznaczyniowych w leczeniu malformacji naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego.