PORADNIA POST-COVID

18 listopada 2020

Przeszedłeś COVID-19? Zbadaj się!

Dla kogo jest ta usługa?

-pacjenci, którzy przechorowali COVID-19, chcą ocenić swój aktualny stan zdrowia i uzyskać poradę lekarską co do dalszego postępowania

W ramach poradni Post-COVID możliwa jest:

-konsultacja specjalisty

-ocena układu oddechowego i sercowo-naczyniowego: sprawdzamy stan płuc i serca po przechorowaniu

- ocena kondycji psychicznej

-konsultacja lekarza pulmonologa, kardiologa i psychiatry

-możliwość wykonania badań dodatkowych (holter EKG, ECHO serca, spirometria, pulsoksymetria, badania laboratoryjne) a także inne potrzebne w indywidualnych przypadkach.

Wirus SARS CoV-2 powoduje ciężkie powikłania płucne oraz kardiologiczne pod postacią zapalenia płuc mogącego przebiegać z niewydolnością oddechową lub ARDS – stanu wymagającego leczenia respiratorem, włóknienia płuc, zapalenia mięśnia sercowego oraz powikłań zakrzepowo-zatorowych. Przebiegi kliniczne związane z koronawirusem mogą mieć różne nasilenie, nie wszystkie nieprawidłowości są wychwycone w czasie trwania zakażenia. Skala zachorowań, trudności z dostępem do lekarza, konieczność zajmowania się głównie pacjentami ciężkimi powoduje że duża grupa pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 nie wie i często nie ma gdzie zgłosić się w celu oceny swojego stanu zdrowia.

Nasi specjaliści dr hab. Katarzyna Górska, dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślikowska, dr hab. Piotr Korczyński oraz dr Urszula Daszkiewicz, zorganizowali w Wielospecjalistycznej Klinice MD Clinic przy ul. Siennej w Warszawie Ośrodek  Post-COVID-19, w którym można uzyskać fachową pomoc z dziedziny chorób płuc, kardiologii oraz psychiatrii. W ramach kompleksowej usługi przeprowadzane są badania czynnościowe oraz obrazowe układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego, wybrane badania krwi oraz konsultacje specjalistyczne.