Pomoc psychologiczna

Leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego dorosłych obejmuje: depresje, zaburzenia lękowe i nerwicowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania się (bulimia), zaburzenia osobowości. Interwencje psychologiczne są istotne
w przebiegu chorób i problemów somatycznych.

Pomoc psychologiczna udzielana jest osobom cierpiących na zaburzenia psychotyczne, a także osobom znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych. Istotną rolę ma pomoc w doskonaleniu umiejętności psychologicznych oraz rozwoju osobistym.

Poznaj zespół terapeutów MD Clinic.