Zespół

 

.

mgr Krystian Tkaczyk

Ukończyłem psychologię (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Finalizuje studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej pod kierownictwem Prof. Dr hab. N med. Lew-Starowicza.

Ścieżką mojej pracy jest psychologia dziecięca oraz wieku rozwojowego.

Na co dzień pracuje z dziećmi w obszarze obserwacji i konsultacji oceny emocji i zachowania.

Posiadam certyfikat trenera TUS ( treningu umiejętności społecznej) stopień 1 oraz 2. Doświadczenie

zdobywałem w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

na oddziale Psychiatrii Dziecięcej Wieku Rozwojowego ( oddział stacjonarny), Mazowieckim

Specjalistycznym Centrum Zdrowia „Szpital Tworkowski” – oddział Psychiatrii Sądowej oraz

Przedszkolu. Praca z dziećmi jest dla mnie wielką pasją i pozwala w jak najlepszy sposób wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie.

Drugą ścieżką zawodowych doświadczeń jest szeroko rozumiana psychologia prokreacji. Wsparcie kobiet i ich partnerów w przygotowaniu się do dnia narodzin dziecka jak również zadbanie o ich kondycje psychiczną w czasie połogu.

Pracuje również z parami zmagającymi się z problemem leczenia niepłodności oraz prowadzę konsultację dla kobiet po poronieniach.

Hasłem mojego życia jest „ człowieczeństwo” – by starać się wychodzić naprzeciw ludzkim problemom.

Zapraszam na konsultacje psychologiczne dla rodziców od 3 roku życia dziecka (wspieranie rozwoju dziecka, wsparcie wychowawcze).

Jak również, gdy :

– dziecko przejawia wybuchy złości, agresji, jest nadpobudliwe,

– dziecko moczy się w nocy,

– dziecko stało się smutne, przygnębione i zamknięte w sobie,

– rozwój dziecka wyraźnie spowolnił się,

– dziecko przestało mówić lub wykonywać czynności, które wcześniej potrafiło robić,

– dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami,

– dziecko skarży się na dolegliwości somatyczne, takie jak bóle brzucha, bóle głowy, doznaje wymiotów i omdleń,

– dziecko ma problemy w nauce.

Również zapraszam :

- osoby zmagające się z leczeniem niepłodności

- kobiety, które doświadczyły poród jako traumatyczne wydarzenie

- kobiety po poronieniach

- pary oczekujące potomstwa jako wsparcie w psychoedukacji prokreacyjnej

- kobiety w połogu

- wsparcie seksuologiczne

 

 

 

 

 

Cecylia Korczyńska 

Psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

Trener (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA)

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji (Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia)

w trakcie Szkoły Psychoterapii Humanistycznej Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA

Doświadczenie zawodowe:

Na co dzień pracuję jako psycholog/psychoterapeuta w poradni uzależnień i współuzależnienia w Warszawie, prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Obszary moich zawodowych aktywności i zainteresowań:

  • uzależnienia od środków psychoaktywnych (alkohol, nikotyna)
  • uzależnienia behawioralne (hazard, seksoholizm, Internet)
  • praca z osobami bliskimi osób uzależnionych
  • poradnictwo psychologiczne dla rodziców/pomoc przy rozwiązywaniu trudności rodzicielskich
  • wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych chorobami przewlekłymi (m.in. cukrzyca)
  • warsztaty psychologiczne m.in. komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze złością, umiejętności
  • wychowawczych, warsztaty terapeutyczne dla rodziców dzieci z ADHD
  • praca na zasobach związana z rozwojem osobistym szczególnie w okresie wypalenia zawodowego

W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z pacjentem i indywidualne podejście do człowieka.

 

 

.

.

.

.