Zespół

 

.

Cecylia Korczyńska 

Psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

Trener (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA)

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji (Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia)

w trakcie Szkoły Psychoterapii Humanistycznej Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA

Doświadczenie zawodowe:

Na co dzień pracuję jako psycholog/psychoterapeuta w poradni uzależnień i współuzależnienia w Warszawie, prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Obszary moich zawodowych aktywności i zainteresowań:

  • uzależnienia od środków psychoaktywnych (alkohol, nikotyna)
  • uzależnienia behawioralne (hazard, seksoholizm, Internet)
  • praca z osobami bliskimi osób uzależnionych
  • poradnictwo psychologiczne dla rodziców/pomoc przy rozwiązywaniu trudności rodzicielskich
  • wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych chorobami przewlekłymi (m.in. cukrzyca)
  • warsztaty psychologiczne m.in. komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze złością, umiejętności
  • wychowawczych, warsztaty terapeutyczne dla rodziców dzieci z ADHD
  • praca na zasobach związana z rozwojem osobistym szczególnie w okresie wypalenia zawodowego

W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z pacjentem i indywidualne podejście do człowieka.

 

 

.

.

.

.