Wsparcie psychologiczne powrotu do zdrowia

Psychologiczne przygotowanie do zabiegów operacyjnych, chemioterapii i radioterapii.  Polega ono na: obniżeniu stresu emocjonalnego, psychoedukacji czyli poszerzaniu świadomości w zakresie sposobów leczenia choroby nowotworowej
i wzmacnianiu motywacji do zdrowienia;

Opieka psychologiczna w trakcie i po leczeniu chirurgicznym/onkologicznym polega na: prowadzeniu sesji relaksacyjnych, przygotowaniu do wizyt lekarskich i rozmów na temat obaw/dylematów Pacjenta, radzeniu sobie ze skutkami ubocznymi leczenia, pomocy w odnalezieniu się w nowej, pochorobowej sytuacji życiowej;

Wsparcie psychologiczne dla rodzin i bliskich Pacjenta, które ma na celu: udoskonalanie umiejętności porozumiewania się, ocenę własnych możliwości i poznanie indywidualnych granic udzielania pomocy chorującym.

Terapię prowadzi:  Katarzyna Borowicz  psycholog, psychoonkolog.