Terapia manualna

 

Terapia Manualna Holistyczna jest formą terapii patrzącą na człowieka i jego problem związany z dysfunkcją narządu ruchu jak na całość. Terapeuta nie zajmuje się tylko konkretnym schorzeniem pacjenta, ale również próbuje dotrzeć do jego przyczyny przez ocenę postawy, całego aparatu ruchu oraz wpływu emocjonalności pacjenta na jego dolegliwości bólowe.

Terapia Manualna Holistyczna zajmuje się pacjentami u których główną przyczyną dolegliwości są często zaburzenia czynności określonych narządów lub aparatu ruchu, na których leczenie farmakologiczne często nie skutkuje i w badaniach obrazowych ciężko znaleźć przyczynę bólu oraz postawić konkretną diagnozę.

Terapię poprzedza szczegółowy wywiad, który obejmuje historię choroby, ustalenie wzorców reagowania na stres, ustalenie czynników, które wywołują problemy bólowe oraz dokładne badanie palpacyjne i funkcjonalne. Badanie polega na, ocenie jakości ruchu, zakresów, mechaniki stawów obwodowych i kręgosłupa. Terapeuta wykorzystuje specyficzne testy funkcjonalne oraz obserwuje bieżące objawy. Taką obserwacje nazywamy „testem kontrolnym” i jest on indywidualny dla każdego pacjenta.

Podczas terapii stosowane są specjalne techniki:

  • mobilizacje uciskowe,
  • praca z fałdem skórnym,
  • mobilizacje uderzeniowe,
  • mobilizacje i manipulacje stawów kręgosłupa
  • igłoterapia
  • autoterapia ( Program terapeutyczny dobrany indywidualnie do samodzielnego wykonywania przez pacjenta.)

W Terapii Manualnej Holistycznej oprócz leczenia technikami manualnymi dużą rolę odgrywa edukacja pacjenta i wspólne odnalezienie nawyków, które często są przyczyna złej postawy ( np. siedzenie ze zgarbionymi plecami, chodzenie na palcach, napinanie mięśni karku, podciąganie ramion w stronę uszu, zaciskanie zębów). W procesie leczenia bardzo istotne jest by pacjent poznał swoje ciało i zachował samoświadomość co do wzorców reagowania na stres i czynników wywołujących niewłaściwą postawę, które kształtowane są zwykle od dzieciństwa.

Dzięki Terapii Manualnej Holistycznej można zniwelować bóle (miejscowe, promieniujące, rzutowane, opasujące): kręgosłupa, kończyn dolnych, miednicy, miednicy małej, pachwin, podbrzusza, brzucha, kończyn górnych, bóle klatki piersiowej, bóle w obrębie jamy brzucha, bóle głowy, twarzy, żuchwy, szczęki, zębów, dziąseł, uszu, dolegliwości chorobowe wieku dziecięcego, dolegliwości psychosomatyczne (nerwice wegetatywne), dolegliwości o cechach objawów wegetatywnych (zawroty, omdlenia, zasłabnięcia, mdłości, odruchy wymiotne), cierpnięcia, mrowienia, uczucia chłodu, gorąca, zaburzenia czucia głębokiego, zaburzenia perystaltyki jelit, zaburzenia miesiączkowania oraz inne objawy chorobowe, których przyczyn nie stwierdzono obiektywnymi badaniami lekarskimi.