Rehabilitacja skolioz

Rehabilitacja dzieci ze skoliozą polega na indywidualnym podejściu do każdego przypadku, wielopłaszczyznowym oddziaływaniu i ciągłej obserwacji zniekształcenia kręgosłupa. Każdy pacjent posiada indywidualnie dobrany program ćwiczeń zależny od kąta skoliozy, lokalizacji skrzywienia oraz wyniku badania klinicznego przeprowadzanego na pierwszym spotkaniu z fizjoterapeutą.

Terapia skolioz obejmuje:

  • szczegółowe badanie postawy pacjenta, testy kliniczne, ocena zdjęć RTG,
  • przygotowanie struktur mięśniowych i powięziowych które są przykurczone i ograniczają ruch korekcyjny. Poprzez zastosowanie różnych technik terapii manualnej, technik energizacji mięśni ( np. poizometryczna relaksacja mieśni, masaż funkcyjny, masaż wydłużający, rozluźnianie powięziowe, terapia PNF),
  • opracowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy pacjenta, dążenie do ich stabilizacji oraz wykorzystania w pozycjach funkcjonalnych.

Główne założenia terapii:

  • uświadomienie pacjenta oraz edukacja co do występującej deformacji kręgosłupa i tułowia oraz pokazanie kierunku korekcji skoliozy,
  • nauka relaksacji struktur mięśniowo- powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny,
  • poprawa ustawienia miednicy oraz równomierne obciążanie kończyn dolnych przez prawidłowe obciążanie stóp,
  • poprawa stabilizacji dolnego tułowia poprzez wzmocnienie mięśnia poprzecznego brzucha, mięśni dna miednicy i krótkich rotatorów kręgosłupa,
  • nauka ćwiczeń asymetrycznych korekcyjnych wydłużających dla strony skróconej kręgosłupa,
  • nauka ćwiczeń asymetrycznych korekcyjnych wzmacniających, skracających dla wydłużonej strony kręgosłupa,
  • praca nad nawykiem prawidłowej postawy, korekcja asymetrycznego ustawienia głowy, linii barków, łopatek, trójkątów talii, miednicy.