Metody rehabilitacji w wodzie

- PNF w wodzie

- Bad Ragaz Ring Method

- elementy Hallwick i Watsu

- elementy nauki pływania wg koncepcji Total Immersion

- pływanie korekcyjne

- nauka pływania